Природне знаменитости

Prirodne znamenitosti

Реке као хидролошки ресурс

  • Река Колубара, десна притока Саве пре њеног ушћа у Дунав код Београда. Рекла Колубара заједно са етно насељем иначе једно је од најпопуларнијег излетишта Лајковчана и свих наших посетилаца.
  • Река Љиг, десна притока Колубаре. Истиче из пећине подно Сувобора и након 33 km тока улива се у Колубару код села Петке. Љиг је најводоноснија притока Колубаре.
  • Река Топлица, настаје у Врујцима од Берковачке реке и реке Јаревца. Дужина њеног тока износи 26,5 km. Слив Топлице заузео је средњи део Горње Колубаре. Долина реке је композитна.

Излетишта

Етно комплекс кућица на обали реке Колубаре са спортско-рекреативним садржајима сваком посетиоцу пружа могућност одмора и рекреације на једном од омиљених излетишта Лајковчана.

Боговађа – Међу  најзачајнија излетишта поред реке Колубаре убрајамо и село Боговађу, где су у прекрасном природном амбијенту од објеката културно-историјске баштине посебно се истиче манастир Боговађа.

Врачебрдо, узвишење изнад Ибарске магистрале доминира делом терена према Колубари и Лајковцу.