О нама

О нама

Туристичка организација Лајковац

Туристичка организација општине Лајковац (ТООЛ) бави се промовисањем и унапређивањем туризма на територији општине, подстицањем изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, организовањем и учествовањем у организацији туристичких, привредних, кулрурних, сајамских и других манифестација, прикупљањем података и пружањем бесплатних информација туристима, припремањем и дистрибуцијом промо материјала везаног за туристичку понуду општине Лајковац и другим пословима везаним за реализацију програма и планова рада Туристичке организације.

Туризам Лајковац

Туристичка организација општине Лајковац бави се промовисањем и унапређивањем туризма на територији општине